ประกาศยกเลิกการอบรม SACREDNESS IN DAILY LIFE 2020

แจ้ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง     ขอยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะโดยคาริน จาแมน

เนื่องจากขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นวงกว้างครอบคลุมไปทั่วทวีปยุโรป  ก่อให้เกิดปัญหาในการเดินทาง  และอาจมีอุปสรรคตามมาจากการกักกันตัวผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของโรคติดต่ออันตราย โดยที่การแพร่ระบาดนี้ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง  แต่กลับขยายตัวออกไปมากขึ้นเรื่อยๆและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆในหลายๆประเทศ รวมทั้งที่ประเทศอังกฤษ  สภาพการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะไม่แน่นอนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการประกาศกักกันตัวผู้เดินทางมาจากประเทศใดเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่ในอนาคต    ซึ่งคุณคาริน จาแมนเดินทางมาจากประเทศอังกฤษ จึงอาจจะประสบปัญหาในการเข้ามาและออกจากประเทศไทย  ทั้งเพื่อสนับสนุนนโยบายทางสาธารณสุขที่ไม่ควรให้มีการชุมนุมกันในระยะนี้ ทางศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์จึงขออภัยที่ต้องแจ้งว่า คุณคาริน จาแมนไม่สามารถเดินทางมาเป็นวิทยากรให้กับการอบรมศิลปะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ จ.ขอนแก่น ในวันที่ 1-3 เมษายนนี้ได้ และจำเป็นต้องของดการอบรมครั้งนี้ไปก่อน 

ทางศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์จะทำการคืนเงินค่าอบรมตามที่มีสลิปโอนเงิน  กรุณาแจ้งชื่อบัญชี หมายเลขบัญชีและธนาคารมายังอีเมลนี้  dulyapat@live.com   หรือ ไลน์ abhinporn.uan

ขอแสดงความนับถือ
นางอภินทร์พร กิตติพีรพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: