เชิญชมการแสดงดนตรีไทย “โหมโรงปัญโญทัย : ม่วนซื่น ๑๐๐ ปี วอลดอร์ฟ”

เชิญขอร่วมชมและร่วมสนับสนุนการแสดงดนตรีไทย “โหมโรงปัญโญทัย ม่วนซื่น 100 ปีวอลดอร์ฟ” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างสนามกีฬาศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์

ศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์เป็นศูนย์การเรียนแนววอลดอร์ฟในจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งขึ้นราวปี พ.ศ. 2552 โดยเกิดความตั้งใจของผู้ปกครองกลุ่มหนึ่งที่ต้องการการศึกษาที่มองมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมให้กับลูก ซึ่งได้มองเห็นว่าแนวทางการศึกษาของวอลดอร์ฟนั้นชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุด ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นเนิสเซอรี่ถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวนนักเรียน 114 คน ครูและบุคลากร 26 คน (สามารถศึกษารายละเอียดของแนวทางวอลดอร์ฟและศูนย์การเรียนได้ที่ www.dulyapat.org )

การเดินทางของเราอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของกลุ่มผู้ปกครองรุ่นบุกเบิกทุกคนที่พลิกฟื้นผืนดินแห้งแล้ง จากนั้นผู้ปกครองรุ่นต่อ ๆ ก็ร่วมช่วยกันสนับสนุนและสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารเรียน การช่วยเหลืองานหลาย ๆ ด้านเพื่อสนับสนุนงานทางด้านการศึกษา รวมถึงน้ำใจของกัลยาณมิตรหลายท่านหลายองค์กร จนค่อย ๆ กลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ

หนึ่งในกัลยาณมิตรที่สำคัญของเราคือ โรงเรียนปัญโญทัย พี่ใหญ่ในสายการศึกษาวอลดอร์ฟในประเทศไทย ที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีตั้งแต่แรกเริ่ม ทั้งในด้านพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร รวมถึงการช่วยระดมทุนในรูปแบบต่าง ๆ

ในปีนี้ ศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์มีโครงการจัดสร้างสนามกีฬาสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งเดิมใช้พื้นที่ลานดินแดงหรือพื้นที่นายามหน้าแล้งให้นักเรียนได้เรียนวิชาเกมส์และการเคลื่อนไหว ทางศูนย์การเรียนและโรงเรียนปัญโญทัย จึงหารือกัน นำคณะนักเรียนชั้น ม.3-6 จากโรงเรียนปัญโญทัย มาจัดการแสดงดนตรีในชุด “โหมโรงปัญโญทัย ม่วนซื่น 100 ปีวอลดอร์ฟ” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างสนามกีฬาให้แก่ดุลยพัฒน์และยังเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปีของการศึกษาวอลดอร์ฟอีกด้วย โดยมีชมรมผู้ปกครองศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์เป็นผู้ประสานและดำเนินการ

ซึ่งการแสดงในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับชมรับฟังเพื่อความรื่นรมย์บันเทิงใจ เราจะได้เห็นการผลิดอกออกผลของเมล็ดพันธุ์น้อยที่เติบโตจากการบ่มเพาะมาในแนวทางวอลดอร์ฟ

การกอดห่มพวกเขาด้วยเพลงและนิทานในช่วงวัยเนิสเซอรี่และอนุบาล

การเริ่มเรียนรู้เครื่องดนตรีที่ใช้ร่างกายของเขาฝึกฝนเรียนรู้เพื่อโอบอุ้มสุนทรียะภายในของพวกเขาในช่วงประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปีที่สอง ซึ่งเป็นช่วงวัยที่เขาเรียนดนตรี เพื่อนำทางเข้าไปสู่โลกภายใน ยังมิใช่เวลาที่เรียนรู้เพื่อออกสู่โลกภายนอก

จนกระทั่ง เมื่อพ้นวัย 14 ปี ช่วงวัยที่เข้าสู่วัยรุ่น ตื่นตัวที่จะออกสู่โลกภายนอกด้วยศักยภาพของพวกเขาอย่างยินดี

จึงเป็นโอกาสที่เราจะได้เห็นยอดไม้ปลายทางของเส้นทางเหล่านั้น ผ่านการแสดงที่เด็ก ๆ ได้ผลัดกันเล่น ผลัดกันรำ เด็กแต่ละคนสามารถหมุนเวียนเล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลาย หรือทำการแสดงในตำแหน่งใด ๆ ได้หลายบทบาท ซึ่งน่าอัศจรรย์ใจและน่าภูมิใจ จนอดไม่ได้ ที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาสัมผัสสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวเองในการแสดงดนตรีไทย “โหมโรงปัญโญทัย ม่วนซื่น 100 ปีวอลดอร์ฟ” ในปีนี้

ในการจัดกิจกรรมนั้น งบประมาณหลักของเรา คือ รายได้จากการขายบัตรและเงินบริจาค เพื่อเป็นค่าดำเนินการต่างๆ ทั้งค่าอาหาร ที่พัก ของนักแสดงกว่า 60 คน ค่าสถานที่ และค่าอื่นๆ และรายได้ทั้งหมดหลักหักค่าใช้จ่ายเหล่านี้ จะสมทบทุนเป็นค่าจัดสร้างสนามกีฬาดังที่กล่าวมาแล้ว

จึงขอเชิญชวนพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านที่สนใจ ร่วมสนับสนุนงาน โหมโรงปัญโญทัย ม่วนซื่น 100 ปีวอลดอร์ฟ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2562 โดยสามารถบริจาคได้ 3 รูปแบบคือ
1.ติดต่อซื้อบัตรเข้าชมงาน บัตรราคา 300 , 500 และ 1000 บาท
2.บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
3..บริจาคบัตร บัตรละ 300 บาท เพื่อให้เด็ก ๆ ในองค์กร/มูลนิธิที่ทำงานเพื่อเด็ก ทำงานช่วยเหลือเด็ก ได้มีโอกาสได้ร่วมชมการแสดง

สามารถโอนเงินเข้าบัญชีชมรมผู้ปกครอง

บัญชีธนาคารสิกรไทย

ชื่อบัญชี นายเกริกศักดิ์ วารีใส และ นางอัณณภัส กายาผาด และนางศุภระตน์ แก้วสกุลชัย

เลขบัญชี 038-1-69283-3

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081 7696000 (แม่ฮุ้ง)

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: