ประกาศยกเลิกการอบรม SACREDNESS IN DAILY LIFE 2020

แจ้ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง     ขอยกเลิกการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะโดยคาริน จาแมน เนื่องจากขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เป็นวงกว้างContinue reading ...

เชิญชมการแสดงดนตรีไทย “โหมโรงปัญโญทัย : ม่วนซื่น ๑๐๐ ปี วอลดอร์ฟ”

เชิญขอร่วมชมและร่วมสนับสนุนการแสดงดนตรีไทย “โหมโรงปัญโญทัย ม่วนซื่น 100 ปีวอลดอร์ฟ” เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างสนามกีฬาศูนย์การเรียนดุลยพัฒน์ ศูนย์การเรContinue reading ...

การอบรมวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ โดยครูโฮลเกอร์

ถ้าย้อนนึกไปในวัยเรียน บางคนไม่มีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เอาเสียเลย..แต่ในระบบการศึกษาวอลดอร์ฟ วิชาเหล่านี้ไม่ใช่ยาขม. แต่Continue reading ...

Scroll to top