“ส่งเสริมให้เด็กเคลื่อนไหวอย่างอิสระ เพื่อความเป็นไปได้อันหลากหลาย”

ครูที่สอน Bothmer Gym คนหนึ่งได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องกีฬาไว้ว่าควรจะมาถึงเด็กเมื่ออายุ 13 ปีขึ้นไป เพราะในช่วงอายุที่ต่ำกว่า&nContinue reading ...

ความรู้ที่มีความหมาย

การเรียนการสอนที่ล้อกับการหายใจเข้า หายใจออก นอกจากจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้พื้นที่รอบตัว ยังบ่มเพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นวิธีคิด และมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นได้ทั้งการมองจากตัวเองออกไปหาสิ่งอื่น-ผู้อื่น และการมองจากสิ่งอื่น-ผู้อื่นกลับเข้ามาหาตนเอง ...

ความอัศจรรย์ใจในการเรียนรู้ และความไว้วางใจอันมีค่าต่อเด็ก

หากให้ความสำคัญกับการเล่นอิสระและจังหวะชีวิตที่มั่นคง ถึงอย่างนั้นเมื่อเด็ก ๆ ขึ้น ป.๑ พวกเขาก็สามารถเขียนตัวอักษรได้เลย ไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกเขียนลากตามเส้นประ เด็ก ๆ ที่ถูกเตรียมมาเป็นอย่างดี ได้เล่นเคลื่อนไหวมาอย่างเพียงพอ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กถูกพัฒนาเต็มที่ และมีพลังความมุ่งมั่นที่เกิดจากข้างใน...

“ความรู้ที่มีความหมาย”

การเรียนการสอนที่ล้อกับการหายใจเข้า หายใจออก นอกจากจะช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้พื้นที่รอบตัว ยังบ่มเพาะสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นวิธีคิด และมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นได้ทั้งการมองจากตัวเองออกไปหาสิ่งอื่น-ผู้อื่น และการมองจากสิ่งอื่น-ผู้อื่นกลับเข้ามาหาตนเอง ...

ฉลอง 100 ปีระบบการศึกษาวอลดอร์ฟ

ปีนี้เป็นปีที่การศึกษาวอลดอร์ฟครบ 100 ปี จากจุดเริ่มต้นที่เมืองสตุทการ์ท เยอรมัน ในปี 1919 โรงเรียนวอลดอร์ฟได้กำเนิดขึ้นเพื่อลูก ๆ ของคนงานโรงงานยาสูบContinue reading ...

“เราจะเลือกจดจำในแบบใด?”

คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน คงจะคุ้นเคยกับบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ไม่มีการเอากล้องหรือมือถือมาถ่ายรูปเด็ก ๆ ครูจะขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าให้งดเว้นContinue reading ...

เลี้ยงลูกให้มีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร

เรียบเรียงจากการบรรยายของอาจารย์ซูซาน วีเบอร์ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่อาคารอนุบาลดุลยพัฒน์ นี่คือบทสรุปย่อจากการฟังบรรยายของอาจารย์ซูซาน ถึงปัจจัยที่จContinue reading ...

ความสนใจใคร่รู้ VS การกวดวิชา

 ความอัศจรรย์ใจในการเรียนรู้และความไว้วางใจอันมีค่าต่อเด็ก  เริ่มแต่ในชั้นเล็กๆ เนิสเซอรี่และอนุบาล ครูพยายามบ่มเพาะพลังความมุ่งมั่นที่จะกระContinue reading ...

สื่อหน้าจอครอบกรอบการเล่นของเด็ก ๆ อย่างไร?

การเล่นเป็นสิ่งจำเป็น เป็นงานหนักที่เด็ก ๆ ทุกคนควรมีโอกาสได้ทำ แต่เมื่อมีการเข้ามาของสื่อหน้าจอ ที่เบียดบังเอาเวลาและทิศทางการเรียนรู้ที่เขาควรจะได้เContinue reading ...

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com