ฉลอง 100 ปีระบบการศึกษาวอลดอร์ฟ

ปีนี้เป็นปีที่การศึกษาวอลดอร์ฟครบ 100 ปี จากจุดเริ่มต้นที่เมืองสตุทการ์ท เยอรมัน ในปี 1919 โรงเรียนวอลดอร์ฟได้กำเนิดขึ้นเพื่อลูก ๆ ของคนงานโรงงานยาสูบContinue reading ...

“เราจะเลือกจดจำในแบบใด?”

คุณพ่อคุณแม่หลายท่าน คงจะคุ้นเคยกับบรรยากาศภายในโรงเรียนที่ไม่มีการเอากล้องหรือมือถือมาถ่ายรูปเด็ก ๆ ครูจะขอความร่วมมือจากคุณพ่อคุณแม่เสมอว่าให้งดเว้นContinue reading ...

เลี้ยงลูกให้มีสุขภาวะที่ดีได้อย่างไร

เรียบเรียงจากการบรรยายของอาจารย์ซูซาน วีเบอร์ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ที่อาคารอนุบาลดุลยพัฒน์ นี่คือบทสรุปย่อจากการฟังบรรยายของอาจารย์ซูซาน ถึงปัจจัยที่จContinue reading ...

ความสนใจใคร่รู้ VS การกวดวิชา

 ความอัศจรรย์ใจในการเรียนรู้และความไว้วางใจอันมีค่าต่อเด็ก  เริ่มแต่ในชั้นเล็กๆ เนิสเซอรี่และอนุบาล ครูพยายามบ่มเพาะพลังความมุ่งมั่นที่จะกระContinue reading ...

สื่อหน้าจอครอบกรอบการเล่นของเด็ก ๆ อย่างไร?

การเล่นเป็นสิ่งจำเป็น เป็นงานหนักที่เด็ก ๆ ทุกคนควรมีโอกาสได้ทำ แต่เมื่อมีการเข้ามาของสื่อหน้าจอ ที่เบียดบังเอาเวลาและทิศทางการเรียนรู้ที่เขาควรจะได้เContinue reading ...

Scroll to top