ความอัศจรรย์ใจในการเรียนรู้ และความไว้วางใจอันมีค่าต่อเด็ก

เริ่มแต่ในชั้นเล็กๆ เนิสเซอรี่และอนุบาล ที่ครูพยายามบ่มเพาะพลังความมุ่งมั่นที่จะกระทำสิ่งต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงของเด็ก เรายังไม่สอนเด็กเขียนอ่านใด ๆ หากให้ความสำคัญกับการเล่นอิสระและจังหวะชีวิตที่มั่นคง ถึงอย่างนั้นเมื่อเด็ก ๆ ขึ้น ป.๑ พวกเขาก็สามารถเขียนตัวอักษรได้เลย ไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกเขียนลากตามเส้นประ เด็ก ๆ ที่ถูกเตรียมมาเป็นอย่างดี ได้เล่นเคลื่อนไหวมาอย่างเพียงพอ กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กถูกพัฒนาเต็มที่ และมีพลังความมุ่งมั่นที่เกิดจากข้างใน (ไม่ถูกแทรกแซงด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์บ่อย ๆ) เมื่อถึงวัยที่จะต้องเริ่มเรียนหนังสือ ก็จะไม่ยากลำบากสำหรับพวกเขา

                อีกทั้ง หากเราให้ในสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม ก็จะทำให้เด็ก ๆ มีพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ในโลกการเขียนอ่าน

                การสอนตัวอักษรในวอลดอร์ฟนั้น สอนผ่านการเคลื่อนไหว ผ่านเรื่องเล่า เรื่องราวที่เหมาะสมกับวัย ที่ครูนำพามาสู่เด็ก ๆ สอนแบบลงรากลึกถึงความเป็นมาของตัวอักษร ผ่านภาพและเสียงที่มาพร้อมกับพยัญชนะนั้น ๆ ด้วย ด้วยเหตุนี้ เราจึงพยายามทำงานกับพ่อแม่ผู้ปกครองชั้นเด็กเล็กว่าเรายังไม่ควรสอนเด็กให้อ่าน-เขียนก่อน ป.๑

                หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกได้รับ “อาหาร” ทางจิตใจผ่านการเรียนรู้ของเขา ก็ยังไม่ควรให้เขาเรียนผ่านการท่องจำ ที่เปรียบเสมือนการตัดโอกาสที่ลูกจะเรียนรู้ตัวอักษรตัวแรกด้วยความอัศจรรย์ใจ ดวงตาของเด็กที่เป็นประกายพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ตรงหน้านั้นคือพลังที่จะทำให้เขาเชื่อมั่นว่าโลกนี้นั้นน่าค้นหา น่าสนใจ ต่างจากเด็กที่ถูกสอนทุกอย่างมาก่อนและไม่สามารถจะละทิ้งสิ่งที่จดจำได้ ประกายตาในความสงสัยใคร่รู้ของเขาลดน้อยลงเสียแล้ว

                ครั้นเมื่อเด็ก ๆ เติบโตขึ้น การเรียนของพวกเขาก็ยังถูกให้ความสำคัญกับ “ประสบการณ์” ที่เกิดจริงกับตัวเอง การนำพาเด็กเข้าสู่บทเรียนหนึ่ง ๆ ครูคำนึงถึงหลายมิติ ให้ความสำคัญกับ “กระบวนการเรียนรู้” เมื่อเด็ก ๆ เรียนเรื่องหนึ่ง พวกเขาไม่ได้เรียนรู้แค่เรื่องนั้นเรื่องเดียว หากทุกเรื่องที่เขาเรียน คือทุกเรื่องที่สามารถโยงใยถึงกัน และสิ่งที่มีความหมายยิ่ง คือการที่เด็กรู้ว่า พวกเขาเรียนไปทำไม ก.ไก่ ตัวหนึ่งมาจากไหน เลข 1 คืออะไร มีอยู่ที่ไหนบ้าง และเมื่อรู้แล้วจะสามารถนำไปทำอะไรได้                 เด็ก ๆ เรียนรู้อย่างกระตือรือร้น เรียนรู้ในทุกที่ แม้แต่บนถนนเส้นเดิมที่พ่อแม่ขับรถกลับบ้านทุกวัน วันแรกที่ลูกอ่านป้ายร้าน “ขายยา” ออกเป็นวันแรก พ่อแม่ที่มีประสบการณ์ย่อมรู้ว่าน่าตื่นเต้นและเสี่ยงอันตรายเพียงใดกับการที่อยู่ ๆ ลูกก็ตะโกนขึ้นมาระหว่างเราขับรถ เมื่อเขาอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งระหว่างทางออกเป็นครั้งแรก

                การเรียนรู้จึงไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน หากอยู่ในทุกที่ที่ผ่านพบ โลกทั้งใบกลายเป็นห้องเรียน หากเราเห็นในสิ่งนี้ในตัวเด็กๆ นั่นคือเราเห็นคุณภาพที่จะแปรเปลี่ยนเป็นอะไรดีๆ ก็ได้ในวันข้างหน้าของพวกเขา วันข้างหน้าที่มีความรู้ใหม่ๆ รออยู่มากมาย หากก็ไม่ย่อท้อ เพราะเขามีพลังใฝ่รู้และมีวิธีที่จะเข้าถึงความรู้นั้น ๆ ด้วยตนเอง

                เช่นนี้แล้ว เมื่อเด็กเติบโตขึ้นเป็นชั้นประถมต้น ประถมปลาย กระทั่งมัธยม

การเรียนเสริม เรียนกวดวิชาในที่ต่าง ๆ จึงไม่มีผลดีกับเด็กเลย แม้ว่าจะมี “ความรู้” มากขึ้น หากความรู้นั้นเขาได้มันมาอย่างไร? การรู้จากการติว กับการรู้จากประสบการณ์ที่ครูที่เขามีความผูกพันด้วยนำพาไปนั้น ความหมายย่อมแตกต่าง กระทั่งการพาเด็กไปเรียนล่วงหน้า เมื่อเขามาเรียนในห้องเรียน ก็กลายเป็นความน่าเบื่อหน่าย หากสิ่งที่โรงเรียนกวดวิชาข้างนอกสอนแบบรวบรัดมา คือให้ผลลัพธ์และวิธีการคิดลัด เด็ก ๆ ก็จะหมดความพยายามอย่างง่าย ๆ ที่จะเรียนรู้วิธีอื่น ๆ ปิดรับมุมมองอันหลากหลาย อีกทั้งยังสร้างความยากแก่ครูผู้สอนที่ต้องค่อยโอบเด็กที่ไปเรียนมาก่อน แล้วแววตาของเขามีแต่ความเบื่อหน่ายเสียแล้ว และอาจรบกวนการเรียนของเด็กคนอื่นในชั้นไปด้วย

                ความไว้วางใจและความเชื่อมั่น ดูเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากที่สุด

                หากการศึกษานี้ที่เราต้องการให้กับเด็ก ๆ ของเรา ก็กลับเรียกร้องความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นในศักยภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ตลอดมา

                โดยสิ่งที่ครูพยายามจะทำงาน ก็คือการรักษาพลังความสดใหม่ในการเรียนรู้เรื่องต่าง ๆ ของเด็ก และพยายามเปิดพื้นที่ให้กับผู้ปกครองในการที่จะสื่อสารเรื่องลูก เพื่อที่ทั้งเราจะนำพาเด็กไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อเส้นทางการศึกษาของเด็กนั่นเอง

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to top
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: