ดุลยพัฒน์ให้การศึกษาแก่เด็กอย่างไร
โดยทั่วไปโรงเรียนวอลดอร์ฟจะมีความเหมือนกัน ขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม วัฒนธรรม ประเทศ และภูมิประเทศที่โรงเรียนนั้น ๆ ตั้งอยู่ ดุลยพัฒน์ก็เช่นเดียวกัน ที่เกิดในดินแดนวัฒนธรรมอีสาน เกิดในสังคมเมืองที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ ทำให้การออกแบบการเรียนรู้ของเด็กที่มีทิศทางลักษณะเฉพาะถิ่น ขณะเดียวกันดุลยพัฒน์ก็ตระหนักว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก

ระดับปฐมวัย

ระดับ เนิสเซอรี่
ระดับ อนุบาล

ระดับชั้นประถมและมัธยมศึกษา

ระดับ ประถมศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: