ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ในชั้น ป.๒ เด็กจะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด หลายคนตัวยืดขึ้น ฟันแท้ด้านหน้าจะขึ้นเต็มซี่ คุณลักษณะภายในของเด็กก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย หลักสูตรจึงต้องเปลี่ยนตาม ในบทเรียนหลักวิชาภาษาไทย เด็ก ๆ จะได้ฟังเรื่องเล่าของบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ในตำนาน เช่น เจ้าแม่กวนอิม องคุลีมาล พระอรหันต์ทั้งหลาย รวมทั้งเรื่องของนักบุญต่าง ๆ อีกด้วย นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่านิทานอีสปซึ่งแสดงออกถึงคุณลักษณะด้านมืดของมนุษย์ผ่านภาพของสัตว์ต่าง ๆ เด็กจึงได้เรียนรู้ขั้วสองขั้วระหว่างคนที่ไม่พัฒนาจิตวิญญาณกับคนที่มีความพยายามพัฒนาจิตวิญญาณอย่างชัดเจน และเด็กจะเริ่มได้เรียนตัวสะกดในวิชาภาษาไทย สนุกสนานกับการได้ผสมตัวอักษร ในขณะที่วิชาคณิตศาสตร์ ใน ป.๑ เด็กเรียนบวก ลบ คูณ หารในเชิงภาพลักษณ์มาแล้ว ในชั้น ป.๒ เด็กจะได้เริ่มเรียนเลขในเชิงสัญลักษณ์ และเด็ก ๆ ก็จะเริ่มท่องสูตรคูณ ถเดินหน้า ถอยหลังในแม่สูตรคูณ และผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวในทุกเช้า วิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นวิทยาศาสตร์เชิงธรรมชาติวิทยา เด็กเรียนรู้การทำสวน เดินเล่นในป่า ดนตรียังเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิต เด็ก ๆ เป่าขลุ่ยได้คล่องแคล่วมากขึ้น ซึ่งเป็นเพลงใน Pentatonic Scale และเด็ก ๆ มักจะริเริ่มแต่งเพลงง่าย ๆ ได้ด้วยตัวเอง

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: