เด็ก ป.๑ ทุกคน ทุกรุ่น จะมีความกระหายใคร่รู้ที่จะเรียนตัวอักษรเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันเด็กวัยนี้ก็เพิ่งผ่านพ้นวัยอนุบาล ดังนั้นตารางสอนของชั้น ป.๑ จึงต้องคำนึงถึงสภาวะทางกายภาพของเด็ก ขณะเดียวกันก็ต้องตอบสนองความต้องการภายในที่เด็กปรารถนาจะเรียนรู้ ตัวอักษร ตัวเลขผ่านภาพลักษณ์ เด็ก ๆ ได้เขียนหนังสือ และยังต้องการฟังนิทาน เทพนิยายทุกวัน แม้ว่าเด็กจะได้เล่นอย่างเต็มที่ในวัยอนุบาลมาแล้ว หากเขาก็ยังต้องการที่จะได้เล่นอิสระอยู่ และมีวิชาเกมเพิ่มเข้ามา จะเริ่มมีกติกาง่าย ๆ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ขอบเขตของตัวเองและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในการเรียนวิทยาศาสตร์ก็ได้เริ่มสอดแทรกเข้ามาเป็นวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เด็กได้เรียนรู้ผ่านการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เด็ก ๆ จะได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองจากครูเจ้าของภาษาในเทอมแรกของ ป.๑  และเริ่มเรียนภาษาจีนเป็นภาษาที่สามในเทอมที่ ๒ ของ ป.๑ ในขณะที่วิชาดนตรีเด็ก ๆ จะได้ร้องเพลงและเป่าขลุ่ย Pentatonic ในทุก ๆ เช้า เพลงและดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเด็กชั้นประถมต้น

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: