ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นักเรียนชั้น ป.๕ ยังสนุกสดใสแบบเด็ก ๆ แต่ก็มีความคิดเป็นของตัวเองและพร้อมจะรับผิดชอบตัวเองมากขึ้น ในวิชาภูมิศาสตร์นักเรียนจะได้เริ่มเรียนรู้โลกที่กว้างไกลกว่าจังหวัดขอนแก่น เรียนรู้จากแม่น้ำชี แม่น้ำโขง ไปสู่ภาคอื่น ๆ ของประเทศ เด็ก ๆ จะได้ไปทัศนศึกษา ณ ที่ที่แม่น้ำไหลมาบรรจบกัน เด็กยังเรียนเศษส่วนต่อเนื่อง แต่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีสัดส่วนร้อยละ ทศนิยม ซึ่งคณิตศาสตร์นี้ก็ยังเกี่ยวพันกับชีวิตของเด็กอยู่เหมือนเดิม ในวิชาวิทยาศาสตร์ เด็ก ๆ จะได้เริ่มเรียนรู้สิ่งที่ไกลตัวมากขึ้น ได้เรียนความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับมนุษย์ เพราะโลกรอบตัวไม่ได้มีเพียงสัตว์อย่างเดียวแต่ยังมีพืชซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในชีวิตของเด็ก เด็ก ๆ ในวัยนี้มีสภาวะสำนึกที่ใกล้จะเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้น จึงจะได้เรียนรู้วรรณกรรมที่มีคุณค่าของโลก ดังเช่น รามายณะ มหาภารตะ อีเลียด และโอดิสซีของโฮเมอร์ผ่านทางวิขาอารยธรรมโบราณของ อินเดีย เปอร์เซีย อียิปต์ ไปจนถึงกรีก ในวิชาดนตรีนั้น ป.๕ จะได้เรียนดนตรีไทยแบบวงปี่พาทย์ รวมถึงขลุ่ยไทย และยังเรียนดนตรีสากลประเภทเครื่องสาย กับขลุ่ยเต็มเสียงซึ่งจะเล่นบทเพลงที่ซับซ้อนและประสานเสียงกันมากขึ้น  การฝึกฟังเสียงผู้อื่นหรือเครื่องดนตรีอื่นจึงเป็นทักษะที่เด็กจะได้ฝึกฝนนับตั้งแต่ชั้น ป.๕ เป็นต้นไป

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: