ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ในวัย ๑๐ ขวบ เด็กเริ่มตระหนักในความแตกต่างของตัวเขากับคนอื่น มีความรู้สึกที่จะชอบหรือไม่ชอบ แยกแยะได้ชัดเจนมากขึ้น เป็นเวลาที่เด็กพร้อมจะเรียนไวยากรณ์ของภาษา ในคณิตศาสตร์จะเริ่มการเรียนเศษ-ส่วน ซึ่งตอบรับพัฒนาการภายในของเด็กที่เด็กเริ่มแยกตัวไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับโลก ในวิชาวิทยาศาสตร์ เด็กจะเรียนเรื่องสัตว์เป็นครั้งแรก สัตว์คือสิ่งที่มีชีวิตที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุด ครูจะพาเด็กไปรู้จักสัตว์ในสวนสัตว์ ในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ โดยศิลปะยังเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กมีประสบการณ์แม้กระทั่งในวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นครั้งแรกที่เด็ก ป.๔ จะได้เรียนวิชาภูมิศาสตร์ เริ่มต้นจากเรียนรู้ทิศทั้งสี่ผ่านการสังเกตพระอาทิตย์ วาดแผนที่จากห้องเรียน บริเวณโรงเรียน ขยายไปถึงชุมชน ไปถึงจังหวัดขอนแก่น และยังได้เรียนรู้ตำนานในแต่ละพื้นที่ด้วย ใน ป.๔ นี้เด็กจะเริ่มเรียนไวโอลิน หรือเชลโล่เป็นเครื่องดนตรีสากลชิ้นที่สอง ขณะเดียวกันเขาก็ต้องเรียนดนตรีพื้นบ้านซึ่งเริ่มจากการเรียนขลุ่ยไทย อีกทั้งได้เรียนอังกะลุงในปีนี้ ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องร่วมกันเล่นเป็นวง สอดคล้องการเรียนเศษส่วนในวิชาคณิตศาสตร์อีกด้วย

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: