การศึกษาวอลดอร์ฟมองว่า ช่วงเจ็ดปีแรกของชีวิตมีความสำคัญมาก ดังนั้น การให้การศึกษาในช่วงนี้ จึงมีความสำคัญเปรียบได้กับการปูพื้นฐานโครงสร้างของบ้าน ในช่วงปฐมวัย สภาพแวดล้อมและสิ่งที่อยู่รอบตัวเด็ก รวมถึงผู้คนรอบข้างมีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก เด็กวัยนี้ยังต้องการความรัก การโอบอุ้มจากพ่อแม่และอยู่ในสถานที่ที่รู้สึกถึงความอบอุ่น ปลอดภัยและไว้วางใจเป็นอย่างยิ่ง ในชั้นเรียนวอลดอร์ฟจึงสร้างบรรยากาศเสมือนเด็กได้เรียน และเล่นอยู่ในบ้านอันอบอุ่น

เด็กวัยนี้ยังเรียนรู้โลกผ่านการเลียนแบบ การจัดสิ่งแวดล้อมภายในอนุบาลเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้เห็นผู้ใหญ่ลงมือทำงานต่างๆอย่างตั้งอกตั้งใจเป็นเรื่องดี ในแต่ละวันครูจึงทำงานให้เด็กได้เห็น และแต่ละงานล้วนแต่เป็นงานที่เด็กสามารถเลียนแบบหรือมีส่วนร่วมได้ เช่นทำอาหาร ซ่อมแซมของเล่น กวาดถูบ้าน ล้างจาน ฯลฯ

หลักสูตรอนุบาลของดุลยพัฒน์นั้น เป็น การเรียนรู้ผ่านการเล่นเป็นหลัก(Play-Based Curriculum) เพราะเราเชื่อว่าเด็กที่มีสุขภาวะที่ดีย่อมต้องการเล่น และการเล่นเป็นหนทางในการเรียนรู้โลกและชีวิตของเด็ก ดังนั้นทุกวันจะมีช่วงเวลาที่เด็กที่เด็กสามารถเล่นได้อย่างอิสระผ่านความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของตนเอง

เด็กๆที่ดุลยพัฒน์ได้เล่นกลางแจ้งในสวนท่ามกลางธรรมชาติทุกวัน การเล่นกลางแจ้ง
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างรอบด้านที่สำคัญยังช่วยให้เด็กได้รู้จักตัวเองและเรียนรู้โลกธรรมชาติรอบตัวและรู้จักต้นไม้ดอกไม้ผลไม้และพบกับสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในสวนไม่ว่าจะเป็นนกผีเสื้อแมลงหนอนอึ่งอ่าง เหนือสิ่งอื่นใด เด็ก ๆ จะได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากการสังเกตธรรมชาติรอบตัวที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาได้เรียนรู้และเข้าใจการพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในธรรมชาติ

เด็ก ๆ ได้รับการบ่มเพาะสุนทรียศาสตร์ด้วยการมีประสบการณ์ต่อสีผ่านการระบายสีน้ำบนกระดาษเปียก ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของโรงเรียนวอลดอร์ฟ และจากการวาดรูปด้วยสีเทียน รวมทั้งสิ่งแวดล้อมในห้องอนุบาลที่เน้นความสงบ สะอาด เรียบร้อยและสวยงามโอบอุ้ม นอกจากนี้ทุกๆวันเด็กๆจะได้ฟังนิทานที่เหมาะสมกับวัย ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและผ่อนคลายWP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: