ปฏิทินศูนย์การเรียน

ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๕ พ.ค. วันเปิดเทอมชั้นประถมและมัธยมต้น และพิธีรับขวัญเด็กประถมหนึ่ง รุ่น ๘

วันพฤหัสที่ ๑๖ พ.ค. วันเปิดเทอมของเด็กอนุบาลและเนิสเซอรี

วันอังคารที่ ๑๖ ก.ค. หยุดวันอาสาฬหบูชา

ปิดกลางภาควันจันทร์ที่ ๒๙ ก.ค. ถึงอังคารที่ ๖ ส.ค.

[วันที่ ๒๗ ก.ค. ถึง ๑ ส.ค. อบรมคณิตศาสตร์และฟิสิกส์โดยครูโฮลเกอร์ จัดที่ดุลยพัฒน์]

วันพุธที่ ๗ ส.ค. เปิดเรียน

วันจันทร์ที่ ๑๒ ส.ค. หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษา

วันศุกร์ที่ ๑๓ ก.ย. เทศกาลไหว้พระจันทร์

ปิดเทอม วันจันทร์ที่ ๗ ต.ค.ถึงวันอังคารที่ ๒๙ ต.ค.
[วันที่ ๒๓ ถึง ๒๗ ต.ค. อบรมครูปฐมวัยโดยครูซูซาน วีเบอร์ ที่ดุลยพัฒน์]

วันพุธที่ ๓๐ ต.ค. เปิดเรียนภาคที่สอง ปีการศึกษา๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน วันลอยกระทง

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม หยุดวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็กพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ปิดกลางภาควันที่ 29 ธันวาคม ถึงวันที 7 มกราคม 2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เปิดเรียน

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ตรุษจีน

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เรียนวันสุดท้ายของระดับปฐมวัยและประถมต้น

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เรียนวันสุดท้ายของระดับประถมปลายและมอต้น

หมายเหตุ อัพเดทเมื่อ 01 มิถุนายน 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม