ชั้นเนิสเซอรี่ของดุลยพัฒน์นั้น เปิดรับดูแลเด็กอายุตั้งแต่ ๒ ขวบ จนถึง ๓.๘ ขวบโดยประมาณ จัดเป็นการศึกษาทางอ้อมให้แก่เด็ก ผ่านความรักความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ และยังเป็น “ห้องเรียนของพ่อแม่” เพื่อสนับสนุนแนวทางการดูแลเด็กให้กับพ่อแม่แห่งยุคสมัย ครูผู้ดูแลเด็กจึงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้มีความความเข้าใจในหลักการศึกษา และความตระหนักรู้ในตนเอง

          ในจังหวะชีวิตประจำวันอันสม่ำเสมอของเด็กเล็กนั้น ในทุก ๆ เช้า พวกเขาจะไปเดินเล่นกับครูผู้ดูแล เด็ก ๆ ได้ย่ำเท้าไปบนโลกอย่างเบิกบานใจ ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในแต่ละฤดูกาล ได้ยินเสียงนก ได้เห็นดอกไม้และหมู่แมลงข้างทาง ก่อนจะกลับเข้ามาเล่นอิสระ ที่มีทั้งเล่นอิสระภายในห้องและนอกห้อง

            ในเนิสเซอรี่ เด็กได้รับการส่งเสริมให้เคลื่อนไหวอย่างหลากหลาย ผู้ใหญ่จะไม่เข้าไปแทรกแซงโดยไม่จำเป็น เพื่อพัฒนาการที่ดีของร่างกายและจิตใจ มีสิ่งแวดล้อมอันปราศจากสื่อหน้าจอรบกวน และในทุก ๆ วัน ครูผู้ดูแลเด็ก จะมีนิทาน บทเพลง บทกลอน เกมนิ้วมือ เกมสัมผัส ที่จะช่วยส่งเสริมประสาทการรับรู้ต่าง ๆ ของเด็กที่อยู่ในช่วงวัยนี้ ที่กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญยิ่งในสามปีแรกของชีวิตมนุษย์คนหนึ่ง

            ความรัก ความอบอุ่น เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างภูมิชีวิตให้เด็ก เฉกเช่นเดียวกับจังหวะชีวิตอันมั่นคง เด็กจึงเปิดรับการเรียนรู้ได้อย่างมากมายมหาศาล

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this: