บริจาคเงินสนับสนุน

฿
Personal Info

       ท่านสามารถโอนเงินบริจาคสนับสนุนการศึกษาผ่านบัญชีธนาคารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ :

  1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาภนนหน้าเมือง ขอนแก่น ชื่อบัญชี "DULYAPAT LIVING SCHOOL IN KHONKAEN"

            เลขที่บัญชี 013-8-37083-6

  1. ในช่องหมายเหตุระบุว่า บริจาคสนับสนุนแก่ "DULYAPAT LIVING SCHOOL IN KHONKAEN" วงเล็บระบุโครงการที่จะร่วมบริจาค (ถ้ามี)
  2. ส่งหลักฐานการโอนเงินและสามารถแจ้งขอใบเสร็จรับเงิน(หากต้องการ) ได้ที่ :

            แบบฟอร์มส่งหลักฐานการโอนเงินสนับสนุน

            หมายเหตุ ใบเสร็จไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

Donation Total: ฿100.00