เราคือใคร?

u003cpu003eดุลยพัฒน์ คือ ศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวทางที่ ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (1861-1925) ได้ให้ไว้ ซึ่งแนวคิดการศึกษาแบบสไตเนอร์ ได้แพร่หลายไปทั่วโลกu0026nbsp;u003c/pu003en

อ่านต่อ

วอลดอร์ฟคืออะไร?

u003cpu003eปรัชญาหรือแนวความคิดพื้นฐานของการศึกษาวอลดอร์ฟคือ “มนุษยปรัชญา” (Anthroposphy) u0026nbsp;ว่าด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ มนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างไร ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจวบสิ้นชีวิต u0026nbsp;u0026nbsp;ในมนุษยปรัชญานั้น มนุษย์ไม่ได้มีเพียงร่างกายกับใจ หากแต่ยังมีส่วนที่เรียกว่า “ปัจเจกภาพ”u0026nbsp;การศึกษาวอลดอร์ฟจึงจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์นั่นเองu003c/pu003en

อ่านต่อ

เราอยู่ที่ไหน?

u003cpu003eดุลยพัฒน์ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 11 ตำบล เมืองเก่าu003cbr /u003enอำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000u003cbr /u003enE-mail : dulyapat@live.comu003cbr /u003enเบอร์โทรศัพท์ 065 894 1569u003cbr /u003en(ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)u003c/pu003en

ดูแผนที่

บทความน่าสนใจ

สื่อหน้าจอครอบกรอบการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร?

เพราะวิธีการเล่นของเด็กในวันนี้ คือวิธีการทำงานและวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้า

ทำไมเด็กวอลดอร์ฟไม่เรียนกวดวิชา?

หากเราให้ในสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้เด็ก ๆ มีพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ในโลกการเขียนอ่าน