เราคือใคร?

ดุลยพัฒน์ คือ ศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวทางที่ ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (1861-1925) ได้ให้ไว้ ซึ่งแนวคิดการศึกษาแบบสไตเนอร์ ได้แพร่หลายไปทั่วโลก 

อ่านต่อ

เราสอนอะไร?

หลักสูตรของเรา คือ หลักสูตรระบบการศึกษาวอลดอร์ฟ มีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะและหล่อเลี้ยงให้นักเรียนของเรามี ความมุ่งมั่นในการลงมือกระทำ มีวิริยะพากเพียร มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย มีความตะหนักรู้ในความงาม และ ความสร้างสรรค์ของชีวิต รู้คุณของ สรรพสิ่ง พัฒนาความสามารถในการสังเกต แยกแยะวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวมทั้ง ใคร่ครวญ อีกทั้งมีความสนใจในความเป็นไปของชีวิต

อ่านต่อ

เราอยู่ที่ไหน?

ดุลยพัฒน์ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 11 ตำบล เมืองเก่า
อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000
E-mail : dulyapat@live.com
เบอร์โทรศัพท์ 065 894 1569
(ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)

ดูแผนที่

บทความน่าสนใจ

สื่อหน้าจอครอบกรอบการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร?

เพราะวิธีการเล่นของเด็กในวันนี้ คือวิธีการทำงานและวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้า

ทำไมเด็กวอลดอร์ฟไม่เรียนกวดวิชา?

หากเราให้ในสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้เด็ก ๆ มีพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ในโลกการเขียนอ่าน