เราคือใคร?

ดุลยพัฒน์ คือ ศูนย์การเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาวอลดอร์ฟ ตามแนวทางที่ ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (1861-1925) ได้ให้ไว้ ซึ่งแนวคิดการศึกษาแบบสไตเนอร์ ได้แพร่หลายไปทั่วโลก

อ่านต่อ

วอลดอร์ฟคืออะไร?

ปรัชญาหรือแนวความคิดพื้นฐานของการศึกษาวอลดอร์ฟคือ “มนุษยปรัชญา” (Anthroposphy) ว่าด้วยองค์ความรู้เกี่ยวกับมนุษย์ มนุษย์มีวิวัฒนาการอย่างไร ตั้งแต่ในครรภ์มารดาจวบสิ้นชีวิต ในมนุษยปรัชญานั้น มนุษย์ไม่ได้มีเพียงร่างกายกับใจ หากแต่ยังมีส่วนที่เรียกว่า “ปัจเจกภาพ” การศึกษาวอลดอร์ฟจึงจัดการศึกษาที่สอดคล้องไปกับพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของมนุษย์นั่นเอง

อ่านต่อ

เราอยู่ที่ไหน?

ดุลยพัฒน์ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 144 หมู่ 11 ตำบล เมืองเก่าอำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000 E-mail : dulyapat@live.com เบอร์โทรศัพท์ 065 894 1569(ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.)

ดูแผนที่

บทความน่าสนใจ

สื่อหน้าจอครอบกรอบการเรียนรู้ของเด็กอย่างไร?

เพราะวิธีการเล่นของเด็กในวันนี้ คือวิธีการทำงานและวิธีการใช้ชีวิตของพวกเขาในวันข้างหน้า

ทำไมเด็กวอลดอร์ฟไม่เรียนกวดวิชา?

หากเราให้ในสิ่งที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสมก็จะทำให้เด็ก ๆ มีพลังในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่เว้นแม้แต่ในโลกการเขียนอ่าน

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com